eMobility

infrastrukturę ładowania  |  Inżynieria wymagań  |  interoperacyjność  |  Zarządzanie zmianami  |  zarządzanie dostawcami
Osoba kontaktowa: Sebastian Rath

Promowana przez dotacje i napędzana przez rozwój przemysłu motoryzacyjnego, elektromobilność od dłuższego czasu jest na topie. 

Akumulatory o coraz większej gęstości energetycznej, silniki elektryczne o coraz lepszej sprawności czy technologia ładowania pozwalająca na coraz krótsze cykle ładowania - to wszystko aktualne  istotne z punkty  sukcesu tematy branży motoryzacyjnej.

Te różne elementy muszą być połączone, ale duża liczba dostawców i szybko rozwijający się rynek wielokrotnie prowadzą do zmian podczas prac projektowych. Podczas prac nad dalszym rozwojem tych technologii wspieramy naszych klientów w następujących dziedzinach:

  • Kontrola / zarządzanie dostawcami
  • Projektowanie poszczególnych komponentów
  • Definiowanie wymagań / inżynieria wymagań
  • Testowanie i analiza funkcji zaangażowanych komponentów
  • Interoperacyjność (w strefie załadunku)
  • Change management w fazie rozwoju
  • Zarządzanie projektami technicznymi i kierowanie złożonymi projektami rozwojowymi

Certyfikaty

Social media

Kontakt

4ACES Tech GmbH
Major-Hirst-Straße 11
38442 Wolfsburg
+49 151 1131 2462info@4aces-tech.de
arrow-left