IT Service Management

ITIL4  |  Service Design  |  Service Level Agreement (SLA)  |  ServiceNow  |  Service Desk  |  Koncepcje Shift-Left  |
Strategie Nearshore & Offshore
Osoba kontaktowa: Angelika Rinck

Profesjonalne zarządzanie usługami IT zyskuje na znaczeniu w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie. Zadowolenie klienta i związany z tym sukces biznesowy, zależy w dużej mierze od jakości świadczonych usług IT. W dynamicznym świecie IT zdolność do elastycznego reagowania na zmiany i szybkie dostarczanie nowych usług jest kluczowym czynnikiem sukcesu. ITSM optymalizuje usługi, skraca czas rozwiązywania problemów, incydentów oraz zgłoszeń serwisowych. W ten sposób ITSM zwiększa produktywność i pozytywnie wpływa na zadowolenie pracowników.

Analizujemy istniejące usługi IT i wspieramy klienta naszą wiedzą i doświadczeniem przy wprowadzaniu nowych usług IT oraz ich dostosowywaniu do istniejących procesów i struktur. Wspólnie opracowujemy i wdrażamy koncepcję dostosowaną do potrzeb firmy zgodnie ze standardami ITIL.

Wybrane usługi z naszej oferty:

  • Analiza i optymalizacja istniejących usług i procesów IT
  • Planowanie i wdrażanie praktyk ITIL (w tym service desk, zarządzanie incydentami, zarządzanie problemami, zarządzanie wiedzą, ciągłe doskonalenie)
  • Projektowanie i wdrażanie niestandardowych usług IT
  • Ocena, koncepcja i wdrażanie strategii nearshoringowych i offshoringowych
  • Formułowanie, przegląd i doskonalenie umów o poziomie usług (SLA)
  • Planowanie i wdrażanie koncepcji shift-left

Certyfikaty

Social media

Kontakt

4ACES Tech GmbH
Major-Hirst-Straße 11
38442 Wolfsburg
+49 151 1131 2462info@4aces-tech.de
arrow-left